معرفی رشته دامپزشکی

معرفی رشته دامپزشکی  :

يك‌ دامپزشك‌ می بایست  در رشته دامپزشکی به‌ درس  زيست‌شناسي‌ علاقه‌مند  و تسلط کافی  به‌ زبان‌ انگليسي‌  داشته‌ باشد. دامپزشك‌ میبایست موفق‌ به‌ شناخت‌ بيماري‌  و درمان  آن  گردد . دانشجوي‌‌ رشته دامپزشکی ‌ بايد از سلامتی کافی برخوردار باشد .

توانايي‌ ها و موقعیت شغلی رشته دامپزشکی  :

فارغ‌التحصيلان‌ رشته  دامپزشكي‌ مي‌توانند در مراكز مختلفي‌ فعالیت کنند و به شغل دامپزشکیبپردازند. از آن جمله‌ آزمايشگاه‌هاي‌ تشخيص‌ بيماري‌هاي‌ دامي‌ و بيماري‌هاي‌ انساني‌  و یا سازمان‌ دامپزشكي‌، شركت‌هاي‌ توليد دارو و فرآورده‌هاي‌ دامي‌، شركت‌هاي‌ توليد مواد غذايي‌ با فرآورده‌هاي‌ دامي‌ و ….. می توان اشاره کرد .  از آنجا که   يك دامپزشك ديد وسيعی در رابطه با  حيوانات دارد ونیز به رشته دامپزشکی علاقمند می باشد و آگاهی کافی برای تشخیص و  درمان بیماری های دامی  دارد ، خودش هم می تواند کلینیک دامپزشکی تاسیس نماید .

درس‌هاي‌ رشته دامپزشکی :

دروس‌ پايه‌:
بيوشيمي‌، فيزيولوژي‌، فیزیک پزشکی و ژنتيك‌ حيواني‌، آمار حیاتی و جانورشناسي‌ عمومي.
دروس‌ اصلي‌:
اصول‌ تغذيه‌ دام‌، تغذيه‌ اختصاصي‌ دام‌،  آسيب‌شناسي‌ عمومي‌، آسيب‌شناسي‌ اختصاصي‌، تغذيه‌ اختصاصي‌ طيور، باكتري‌شناسي‌ عمومي‌، باكتري‌شناسي‌ اختصاصي‌ و بيماري‌هاي‌ باكتريايي‌، اصول‌ انتخاب‌ و تلقيح‌ مصنوعي‌ دام‌،  كالبدشناسي‌ مقايسه‌اي‌، انگل‌شناسي‌ و بيماري‌هاي‌ انگلي‌، قارچ‌شناسي‌ و بيماري‌هاي‌ قارچي‌، ويروس‌شناسي‌ و بيماري‌هاي‌ ويروسي‌ ، فارماكولوژي‌، ماهي‌شناسي‌ عمومي‌،اصول معاینه دام و  جنين‌شناسي‌ نظري‌، بهداشت‌ و پرورش‌ دام‌، بهداشت‌ و پرورش‌ طيور، ايمن‌شناسي‌ و سرم‌شناسي‌، سم‌شناسي‌ و كالبدشناسي‌ پايه‌، تكثير و پرورش‌ ماهي‌، پرورش‌ و بيماري‌هاي‌ زنبور عسل‌، اصول‌ اصلاح‌نژاد دام‌، اصول‌ هوشبري‌ نظري‌، اصول‌ كالبدگشايي‌ و نمونه‌برداري‌،انگل‌شناسي‌ و بيماري‌هاي‌ انگلي‌ ، فارماكولوژي‌.
دروس‌ تخصصي‌:
بيماري‌هاي‌ متابوليك‌ دام‌ ، بيماري‌هاي‌ دروني‌ دام‌هاي‌ بزرگ‌ ، بيماري‌هاي‌ دروني‌ دام‌هاي‌ كوچك‌ ، بيماري‌هاي‌ اندام‌هاي‌ حركتي‌، بيماري‌هاي‌ توليدمثل‌ دام‌، بيماري‌هاي‌ طيور، بيماري‌هاي‌ ماهي‌، بيماري‌هاي‌ مشترك‌ انسان‌ و دام‌، راديولوژي‌ دامپزشكي‌، جراحي‌ عمومي‌ دام‌هاي‌ بزرگ‌، جراحي‌ عمومي‌ دام‌هاي‌ كوچك‌، مسموميت‌هاي‌ دام‌، كلينيكال‌ پاتولوژي‌، بهداشت‌ و صنايع‌ شير، صنايع‌ مواد غذايي‌ با منشاء دامي‌ نظري‌، زبان‌ تخصصي‌ ، جراحي‌ عمومي‌ دام‌هاي‌ كوچك‌ و مامايي‌ دامپزشكي‌ و كنترل‌ كيفي‌ و بهداشتي‌ مواد غذايي‌ ، راديولوژي‌ دامپزشكي‌ .
دروس‌ باليني‌:
عمليات‌ درمانگاهي‌ دام‌هاي‌ بزرگ‌، عمليات‌ درمانگاهي‌ دام‌هاي‌ كوچك‌، كارآموزي‌ و عمليات‌ درمانگاهي‌ مامايي‌، عمليات‌ درمانگاهي‌ طيور .
مطالب مرتبط 

Comments

Popular posts from this blog

شرایط ثبت نام کنکور سراسری 98

روش صحیح تست زدن در کنکور

منابع کنکور ریاضی 98